Top 4 # Xem Nhiều Nhất Thủ Tục Mở Đại Lý Hải Quan Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Aaaestheticclinic.com

Thủ Tục Mở Đại Lý Hải Quan

Có bao nhiêu cách để bạn có thể tìm hiểu toàn bộ thông tin về thủ tục mở đại lý hải quan? Cần làm gì và bắt đầu từ đâu để hoàn thành thủ tục mở đại lý hải quan?

Cần đến đâu để có thông tin chính xác và đầy đủ nhất về thủ tục mở đại lý hải quan?

Nên tìm hiểu thông tin mở đại lý hải quan ở đâu và như thế nào?

Tìm hiểu thông tin gián tiếp:

Tìm hiểu thông tin trực tiếp:

Bạn có thể đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh để có thêm thông tin về thành lập doanh nghiệp nếu bạn là doanh nghiệp mới hoàn toàn rồi lần lượt làm theo hướng dẫn.

Để hoàn thành thủ tục mở đại lý hải quan, cần thực hiện những công việc gì?

Cần thực hiện những công việc gì để mở đại lý hải quan

Đầu tiên, nếu bạn là doanh nghiệp mới hoàn toàn, bạn cần thực hiện 4 bước sau để có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. (Lưu ý: Bạn cũng có thể thực hiện các quy trình khác để có những chứng tự khác được pháp luật cho phép)

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, chứng từ trước khi soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Bước 2: Bắt đầu soạn và nộp hồ sơ đã chuẩn bị đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để thành lập doanh nghiệp mới.

Bước 3: Thủ tục khắc và phát hành mẫu dấu pháp nhân

Bước 4: Treo bảng hiêu, đăng ký khai thuế, nộp văn bản thông báo một số hoạt động, nộp công văn đặt in hóa đơn giá trị gia tăng…..và một số thủ tục khác.

Thứ hai, nếu thông qua điều kiện đầu tiên, bạn cần xét đến hai điều kiện sau:

Con người: Điều kiện về nhân viên nghiệp vụ hải quan

Vật chất: Cơ sở hạ tầng đủ đáp ứng cho quá trình làm thủ tục và những nghiệp vụ khác bằng phương thức điện tử không?

Cuối cùng, bạn hoàn thành bộ hồ sơ đề nghị được công nhận là đại lý hải quan theo quy định và chờ phê duyệt.

Mong bài viết có thể cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: [ 🇻🇳 Văn phòng Việt Nam ] CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN TIẾP VẬN MEKONG 597/5B Nguyen Kiem Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam Call Center: 1900 636 944 / 028 730 99499 Hotline: 0919 877 622 / 0917 465 096 Email: info@mkg.com.vn Website: chúng tôi / www.mekonglogistics.vn Fanpage: www.facebook.com/MekongLogs

[ 🇰🇭 Văn phòng Campuchia ] MEKONG LOGISTICS (CAMBODIA) LTD 17B Street 384, Sangkat Toul Svay Prey 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia. Call Center: [+855] 0236 222 999 Hotline: (+855) 0977 866 999 Email: cambodia@mkg.com.vn Website: chúng tôi / www.chanhxediCampuchia.com Fanpage: www.facebook.com/VanchuyenhangdiCampuchia

Thủ Tục Cấp Thẻ Nhân Viên Đại Lý Làm Thủ Tục Hải Quan

+ Trường hợp thu hồi thẻ: Khi nhân viên đại lý hải quan nghỉ làm việc hoặc vì một lý do nào khác mà đại lý hải quan chủ quản đề nghị thu hồi thẻ của các nhân viên này thì đại lý hải quan chủ quản phải thu hồi thẻ, nộp lại thẻ đã thu hồi kèm theo văn bản thông báo rõ lý do thu hồi cho Cục Hải quan địa phương nơi cấp thẻ. + Trường hợp gia hạn thẻ: Khi thẻ hết hạn thì đại lý hải quan chủ quản phải có văn bản đề nghị gia hạn thẻ cho nhân viên đại lý và giải trình rõ về tình hình chấp hành pháp luật của nhân viên đại lý hải quan do mình quản lý gửi Cục Hải quan địa phương nơi tiếp nhận hồ sơ. – Đối với cơ quan nhà nước: + Trường hợp cấp mới thẻ ++ Cục Hải quan địa phương: Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ sơ xin cấp thẻ nhân viên đại lý hải quan trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì phải có văn bản thông báo rõ cho doanh nghiệp đăng ký làm đại lý hải quan chủ quản biết. Lập Danh sách nhân viên đại lý hải quan xin được cấp thẻ và chuyển danh sách về Tổng cục Hải quan (qua Vụ Giám sát quản lý). Danh sách bao gồm các nội dung: Họ và tên người đề nghị được cấp thẻ; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh thư nhân dân, tên doanh nghiệp đăng ký làm đại lý hải quan. ++ Tổng cục Hải quan: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được danh sách xin cấp thẻ nhân viên đại lý hải quan do Cục Hải quan địa phương gửi đến, Tống cục Hải quan sẽ làm thủ tục cấp thẻ và chuyển thẻ về các Cục Hải quan địa phương để trao cho các doanh nghiệp đã đăng ký cấp thẻ nhân viên đại lý hải quan. Trường hợp có vướng mắc, chưa rõ hoặc trùng lắp thì trong vòng 02 ngày làm việc, Tổng cục sẽ thông báo lại cho Cục Hải quan địa phương. + Trường hợp thu hồi thẻ: Ngay sau khi thu hồi thẻ, phải tổng hợp các trường hợp thu hồi thẻ nhân viên đại lý hải quan để báo cáo Tổng cục Hải quan danh sách nhân viên đại lý hải quan bị thu hồi. Nội dung danh sách gồm: Họ và tên, sô thẻ nhân viên đại lý hải quan, ngày cấp, lý do thu hồi thẻ. + Trường hợp cấp lại thẻ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Cục Hải quan địa phương nơi tiếp nhận hồ sơ xin cấp thẻ lần đầu tiến hành thẩm định về lý do xin cấp lại thẻ; quá trình chấp hành pháp luật của nhân viên đại lý hải quan mà đơn vị nắm được và báo cáo về Tổng cục Hải quan danh sách và lý do xin cấp lại thẻ để Tổng cục xem xét cấp lại thẻ + Khi nhân viên đại lý đã được cấp thẻ chuyển sang làm việc cho đại lý hải quan khác thì thủ tục cấp thẻ được thực hiện như đối với trường hợp xin cấp thẻ lần đầu. Khi nhân viên đại lý hải quan vi phạm các nội dung qui định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 14, NĐ 79 thì Cục Hải quan địa phương quyết định thu hồi thẻ của nhân viên đại lý hải quan và báo cáo Tổng cục Hải quan, đồng thời thông báo cho đại lý hải quan chủ quản biết lý do thu hồi. + Trách nhiệm quản lý thẻ của Cục Hải quan địa phương: ++ Tiếp nhận thẻ từ Tổng cục Hải quan chuyển đến và tổ chức trao trực tiếp cho doanh nghiệp đại lý hải quan chủ quản có nhân viên đại lý hải quan xin được cấp thẻ: Theo dõi số lượng thẻ đã cấp, đã thu hồi và quá trình chấp hành pháp luật của đại lý hải quan và nhân viên đại lý hải quan hoạt động trên địa bàn mình quản lý Thẻ thu hồi phải được lưu trữ tại Cục Hải quan địa phương. ++ Chịu trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý sử dụng thẻ cua nhân viên đại lý hải quan để ngăn ngừa việc lợi dụng danh nghĩa đại lý hải quan hoặc nhân viên đại lý hải quan, thẻ đại lý hải quan thực hiện các hành vi trái với qui định của pháp luật. – Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính – Thành phần, số lượng hồ sơ: – Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Văn bản đề nghị của đại lý hải quan chủ quản. Trong văn bản ghi rõ: tên đại lý hải quan; họ, tên; số, ngày, nơi cấp chứng minh nhân dân của người xin cấp thẻ và xác nhận các đối tượng xin cấp thẻ không thuộc trường hợp quy định tại điều 4, Nghị định số 79/2005/NĐ-CP; + Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 3, Nghị định số 79/2005/NĐ-CP. + 2 ảnh cỡ 2×3 của từng nhân viên được đề nghị cấp thẻ đại lý hải quan – Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) – Thời hạn giải quyết: 02 ngày tại cấp Cục và 05 ngày tại cấp Tổng cục – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ – Lệ phí (nếu có): Không có – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Nhân viên đại lý hải quan phải đáp ứng các điều kiện sau: + Là công dân Việt Nam. + Có bằng từ trung cấp trở lên thuộc các ngành kinh tế, luật. + Có chứng chỉ về nghiệp vụ khai hải quan – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Hải quan sửa đổi năm 2005. + Nghị định 79/2005/NĐ-CP ngày 16/6/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan + Thông tư số 73/2005/TT-BTC ngày 05/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 79/2005/NĐ-CP ngày 16/6/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Thủ Tục Xin Làm Đại Lý Hải Quan

Kinh tế phát triển tạo cơ hội gì cho đại lý hải quan? Đại lý hải quan có thật sự cần thiết đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu? Nếu muốn xin làm đại lý hải quan, cần những thủ tục gì? Bài viết sẽ giải đáp giúp bạn những vấn đề trên.

Bối cảnh kinh tế thị trường và hải quan

Bối cảnh kinh tế đã đổi thay, thị trường nếu xưa là “kín”, thì nay là “mở”, doanh nghiệp Việt Nam thay mình đổi áo, hợp tác phát triển vững mạnh cùng doanh nghiệp nước bạn trên khắp mọi nơi trên bản đồ thế giới. Tình hình xuất nhập khẩu ngày càng khả quan và tăng tốc mạnh mẽ trong những năm 2000.

Xuất nhập khẩu – cơ hội của đầu tư và phát triển

Sự cần thiết của đại lý hải quan

Thủ tục xin làm đại lý hải quan

Kinh tế thị trường không ngừng biến hoá, ai đủ nhanh, đủ nhạy và có đủ kiến thức sẽ có nhiều cơ hội hơn để khai thác lợi ích hơn, các doanh nghiệp cũng biết điều này. Có lẽ nó chính là một phần nguyên nhân giải thích tại sao ngày này có nhiều doanh nghiệp xin làm đại lý hải quan như vậy.

Theo ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015, sau khi doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo điều 20 Luật Hải quan có thể nộp một bộ hồ sơ giấy về việc đề nghị xin làm đại lý hải quan lên Tổng cục hải quan. Thời gian giải quyết và phê duyệt hồ sơ là 5 ngày.

Hồ sơ gồm: (các giấy tờ trong hồ sơ tuân theo mẫu được quy định)

1 Bản chính về thông báo điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

1 bản chụp về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay chứng từ tương tự

1 bộ hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: [ 🇻🇳 Văn phòng Việt Nam ] CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN TIẾP VẬN MEKONG 597/5B Nguyen Kiem Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam Call Center: 1900 636 944 / 028 730 99499 Hotline: 0919 877 622 / 0917 465 096 Email: info@mkg.com.vn Website: chúng tôi / www.mekonglogistics.vn Fanpage: www.facebook.com/MekongLogs

[ 🇰🇭 Văn phòng Campuchia ] MEKONG LOGISTICS (CAMBODIA) LTD 17B Street 384, Sangkat Toul Svay Prey 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia. Call Center: [+855] 0236 222 999 Hotline: (+855) 0977 866 999 Email: cambodia@mkg.com.vn Website: chúng tôi / www.chanhxediCampuchia.com Fanpage: www.facebook.com/VanchuyenhangdiCampuchia

“Quản” Đại Lý Thủ Tục Hải Quan Bằng Điện Tử

Đến hết 30-9, có 412 DN đủ điều kiện hoạt động đại lý thủ tục hải quan. Trong đó, có 281 DN đã được Tổng cục Hải quan cấp lại quyết định công nhận hoạt động đại lý thủ tục hải quan; 131 DN được Tổng cục Hải quan cấp mới.

Trước đây, hoạt động đại lý hải quan quản lý chưa được quản lý chặt chẽ, đã phát sinh những rủi ro. Có trường hợp nhân viên của đại lý lợi dụng kẽ hở, dùng chữ ký số của một DN khai cho một DN khác mà không được sự cho phép của các bên. Những hành động như thế sẽ để lại hậu quả cho cả cơ quan Hải quan, DN và đại lý làm thủ tục hải quan. Hiện nay, cơ quan Hải quan chỉ chấp nhận những DN là đại lý làm thủ tục hải quan có quyết định công nhận mới được khai trên hệ thống với tư cách là đại lý.

Tránh việc thả nổi phát sinh những rủi ro, cơ quan Hải quan cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ các đại lý làm thủ tục hải quan, với những đại lý không có nhân viên đủ tiêu chuẩn sẽ bị tạm dừng hoạt động. Ví dụ trường hợp Công ty Cổ phần dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC đã thôi ký hợp đồng với nhân viên đại lý hải quan và không có nhân viên đại lý hải quan nào, sẽ không đủ điều kiện để được hoạt động theo quy định tại Luật Hải quan 2014 và nhân viên trên cũng sẽ bị thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. Tổng cục Hải quan sẽ ra quyết định tạm dừng hoạt động đại lý và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty trên. Như vậy, việc khai báo trên hệ thống điện tử của nhân viên trên với tư cách là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan sẽ không thể thực hiện được.

Giám sát để đảm bảo quyền lợi DN

Công tác quản lý được thực hiện thống nhất từ các cấp. Theo đó, Tổng cục Hải quan sẽ quản lý tập trung, các Cục Hải quan địa phương vẫn thực hiện giám sát trực tiếp hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải quan. Tổng cục Hải quan sẽ kiểm tra, giám sát hoạt động và việc thực hiện các quy định tại Luật Hải quan 2014 và Thông tư 12/2015/TT-BTC về đại lý làm thủ tục hải quan, nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và cơ quan Hải quan. Trường hợp cần thiết, Tổng cục Hải quan sẽ mở rộng kiểm tra việc thực hiện thủ tục hải quan như: Mã HS, trị giá tính thuế… mà đại lý làm thủ tục hải quan khai báo dựa trên thông tin chủ hàng cung cấp. Hàng quý tối thiểu kiểm tra tại một Cục Hải quan tỉnh, thành phố và ba đại lý làm thủ tục hải quan. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động tại các đơn vị có số lượng đại lý làm thủ tục hải quan nhiều và quy mô lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng.

Ở cấp Cục Hải quan tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan về điều kiện thành lập đại lý; hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý ký với chủ hàng; việc thực hiện quyền, trách nhiệm của đại lý làm thủ tục hải quan và nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; việc thực hiện các quy định tại Luật Hải quan 2014… Tổ chức kiểm tra tại trụ sở DN, trụ sở Chi cục Hải quan thuộc phạm vi quản lý về điều kiện hoạt động của DN. Quá trình kiểm tra, giám sát trường hợp xác định có hành vi vi phạm yêu cầu đại lý làm thủ tục hải quan xuất trình hợp đồng đại lý đã ký với chủ hàng. Theo cán bộ Cục Giám sát quản lý về hải quan, hợp đồng giữa đại lý thủ tục hải quan và chủ hàng là căn cứ để xem xét sai phạm và trách nhiệm của từng bên đến đâu.

Được biết, Tổng cục Hải quan dự kiến sẽ xây dựng cơ chế quản lý rủi ro đối với tờ khai do đại lý thủ tục hải quan thay mặt chủ hàng đứng tên. Tức là, một DN có mức độ rủi ro trung bình, khi thực hiện thủ tục hải quan qua một đại lý làm thủ tục hải quan có mức độ rủi ro thấp thì mức độ rủi ro của chủ hàng sẽ được giảm bớt đi. Đây là một trong những điểm mới, tạo thuận lợi cho cả chủ hàng và đại lý làm thủ tục hải quan. Cơ chế quản lý rủi ro đối với những tờ khai hải quan do đại lý làm thủ tục hải quan thay mặt chủ hàng đứng tên đảm bảo việc phân luồng tờ khai là kết quả sau khi đã xét đến thông tin của ba đối tượng: Chính sách mặt hàng, thông tin của chủ hàng và thông tin của đại lý làm thủ tục hải quan.

Ngọc Linh