Top 10 # Xem Nhiều Nhất Hoạt Động Đại Lý Hải Quan Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Aaaestheticclinic.com

Thủ Tục Xin Cấp Phép Hoạt Động Đại Lý Hải Quan

Cấp phép hoạt động đại lý hải quan cần những bước nào? Thủ tục đăng ký hoạt động đại lý hải quan như thế nào?

Gần đây AZLAW nhận được một số thắc mắc về việc cấp phép hoạt động đại lý hải quan. Qua nghiên cứu tìm hiểu chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục cấp phép hoạt động đại lý hải quan như sau:

Đại lý thủ tục hải quan là gì?

Đại lý làm thủ tục hải quan (giám đốc hoặc người được giám đốc ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải ký hợp đồng đại lý với chủ hàng; người được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện việc khai và làm thủ tục hải quan trên cơ sở hợp đồng đại lý đã ký với chủ hàng; đại lý làm thủ tục hải quan chỉ xuất trình hợp đồng đại lý cho cơ quan hải quan khi xác định hành vi vi phạm pháp luật hải quan về hải quan. Giám đốc đại lý hoặc người được giám đốc ủy quyền theo quy định của pháp luật thực hiện việc ký tên, đóng dấu trên tờ khai hải quan và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan khi thực hiện các công việc quy định trên.

Điều kiện của đại lý làm thủ tục hải quan

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan;2. Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;3. Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

Điều kiện với nhân viên đại lý hải quan

1. Có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên;2. Có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;3. Được cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Thủ tục cấp phép, công nhận đại lý hải quan

1. Thông báo đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu 04 trong thông tư 12/2015/TT-BTC2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: Bản chụp3. Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định sau:– Đơn đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu số 07 ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;– Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng thuộc các chuyên ngành luật, kinh tế, kỹ thuật: 01 bản chụp;– Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan: 01 bản chụp;– Chứng minh thư nhân dân: 01 bản chụp;– Một (01) ảnh 2×3.4. Chứng minh về hạ tầng công nghệ thông tin gồm: Về hệ thống, thiết bị (máy tính) phục vụ khai báo hải quan; Về phương thức kết nối mạng; Phần mềm phục vụ khai báo hải quan điện tử5. Giấy tờ chứng minh về kho, bãi, phương tiện vận tải (nếu có)6. Các chứng từ bản chụp do Giám đốc đại lý làm thủ tục hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận.

Thời hạn chứng nhận đại lý hải quan

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định công nhận đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu số 05 ban hành kèm Thông tư này, cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này và cập nhật vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan. Trường hợp không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời doanh nghiệp.

Lưu ý khi đăng ký đại lý hải quan

Một số nội dung phải bổ sung không nằm trong quy định bao gồm:– Hệ thống, thiết bị (máy tính) phục vụ khai báo hải quan– Phương thức kết nối mạng– Phần mềm phục vụ khai báo hải quan điện tử(Theo văn bản số 1210/QSQL-TH ngày 12/09/2016)

Tạm Dừng Hoạt Động Hàng Loạt Đại Lý Hải Quan Khu Vực Hải Phòng

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính, đại lý làm thủ tục hải quan bị tạm dừng hoạt động trong các trường hợp sau đây:

a.1) Hoạt động không đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan hoặc không hoạt động đúng tên và địa chỉ đã đăng ký với cơ quan hải quan;

a.2) Đại lý làm thủ tục hải quan không thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 13 Thông tư này;

a.3) Không thực hiện chế độ báo cáo hoặc thực hiện chế độ báo cáo không đúng, không đủ về nội dung hoặc không đúng thời hạn với cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 13 Thông tư này trong 3 lần liên tiếp;

a.4) Đại lý làm thủ tục hải quan có văn bản đề nghị tạm dừng hoạt động.

b) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan trong thời hạn tối đa 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản này theo Mẫu số 06A ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong quá trình quản lý hoặc khi kiểm tra phát hiện vi phạm quy định tại tiết a.1, tiết a.2 và tiết a.3 điểm a khoản này thì báo cáo Tổng cục Hải quan thực hiện việc tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều này.

Trường hợp đại lý làm thủ tục hải quan đề nghị tạm dừng hoạt động thì có công văn gửi Tổng cục Hải quan theo Mẫu số 12 ban hành kèm Thông tư này. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đại lý làm thủ tục hải quan hoặc báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

c) Trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày tạm dừng, nếu đại lý làm thủ tục hải quan khắc phục và có công văn đề nghị tiếp tục hoạt động gửi Tổng cục Hải quan. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện kiểm tra, xác minh điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp và ban hành quyết định cho phép đại lý làm thủ tục hải quan được tiếp tục hoạt động theo Mẫu 06B ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện hoặc có văn bản trả lời và nêu rõ lý do nếu không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Gần 250 Đại Lý Hải Quan Bị Xem Xét Tạm Dừng Hoạt Động Tại Hải Phòng Và Tp Hcm

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay cả nước có 1.016 đại lý làm thủ tục hải quan với khoảng 1.700 nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các cục hải quan địa phương thực hiện rà soát, kiểm tra điều kiện hoạt động đại lý hải quan trên địa bàn.

Đến ngày 3/9/2019, Tổng cục Hải quan đã nhận được báo cáo của Cục Hải quan TP HCM đề nghị tạm dừng hoạt động đối với 191 đại lý hải quan; Cục Hải quan Hải Phòng đề nghị tạm dừng đối với 55 đại lý hải quan do vi phạm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Được biết, trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan Hải Phòng, mới đây, Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định tạm dừng hoạt động với hàng loạt đại lý hải quan tại khu vực Hải Phòng và một số tỉnh lân cận thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan Hải Phòng.

Các đại lý bị tạm dừng trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày Tổng cục Hải quan ban hành quyết định (ngày 30/9/2019). Lý do tạm dừng hoạt động theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC. Cụ thể, các đại lý vừa bị tạm dừng hoạt động vi phạm quy định về chế độ báo cáo theo quy định 3 lần liên tiếp.

Các đại lý bị tạm đình chỉ như: Công ty CP thương mại Hoàng Cầu (quận Hải An, Hải Phòng); Công ty TNHH thương mại và tiếp vận Đại Phúc (quận Ngô Quyền, Hải Phòng); Công ty CP HTM Logistics (quận Dương Kinh, Hải Phòng); Công ty CP dịch vụ Viễn Đông (quận Hải An, Hải Phòng); Công ty CP container Việt Nam (quận Ngô Quyền, Hải Phòng)…

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đại lý hải quan đối với Chi nhánh Công ty CP vận tải và thuê tàu tại Hải Phòng với lý do đơn vị này đã giải thể.

Thái Bình

Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Đại Lý Thu Bảo Hiểm Y Tế

Nâng cao hiệu quả hoạt động đại

Nâng cao hiệu quả hoạt động đại lý thu bảo hiểm y tế

BT- Từ đầu năm 2018 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh thường xuyên củng cố, mở rộng, nâng cao số lượng và chất lượng đại lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo BHXH huyện tiến hành xác lập hồ sơ, ký hợp đồng với UBND cấp xã, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có pháp nhân tại địa phương để làm đại lý thu BHXH, BHYT. Đến đầu tháng 6/2019 toàn tỉnh đã có 140 đại lý thu (1.604 điểm thu) với 1.832 nhân viên đại lý của 7 tổ chức: Bưu điện; UBND xã, phường, thị trấn; Hội Nông dân; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Đoàn Thanh niên và ngành y tế. Mạng lưới nhân viên đại lý thu đang hoạt động rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần nâng cao số người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT trên địa bàn. Các địa phương có hệ thống đại lý thu được củng cố, tăng số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến từng hộ dân như: Phú Quý, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Đức Linh, Hàm Thuận Bắc. Nhờ đó, đến nay các địa phương nói trên đạt tỷ lệ bao phủ BHYT cao hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh (81,3%). Tuy nhiên, hệ thống đại lý thu BHYT mặc dù được mở rộng và nhân viên được tập huấn, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức, thông tin mới về chế độ, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, nhưng đa số nhân viên đại lý làm công tác kiêm nhiệm nên ít tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động, chưa sát cơ sở để theo dõi đối tượng tham gia BHYT; khả năng tiếp cận và truyền đạt thông tin cho người dân của nhân viên đại lý nói chung không đồng đều, hiệu quả chưa cao. Vì thế có tình trạng người mua thẻ BHYT hết hạn (3 tháng, 6 tháng hoặc một năm) nhưng không được nhân viên đại lý thu đôn đốc, nhắc nhở mua tiếp để được hưởng chính sách khi tham gia BHYT 5 năm liên tục…

Thiết nghĩ, việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT, cần phải chú trọng thường xuyên, sát đối tượng, nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin về chính sách, pháp luật BHYT. Qua đó khai thác, phát triển, tăng mới số lượng người dân tham gia BHYT, góp phần đảm bảo tỷ lệ bao phủ BHYT ổn định và bền vững.