Đề Xuất 1/2023 # Hướng Dẫn Hạch Toán Vé Máy Bay Đối Với Đại Lý Vé Máy Bay # Top 5 Like | Aaaestheticclinic.com

Đề Xuất 1/2023 # Hướng Dẫn Hạch Toán Vé Máy Bay Đối Với Đại Lý Vé Máy Bay # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Hạch Toán Vé Máy Bay Đối Với Đại Lý Vé Máy Bay mới nhất trên website Aaaestheticclinic.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hướng dẫn hạch toán vé máy bay đối với đại lý vé máy bay

– Trường hợp đại lý vé máy bay nhận vé từ hãng hàng không thì hạch toán thế nào?

– Khi khách hàng mua vé máy bay thì kế toán ghi nhận ra sao?

– Trường hợp khách hàng trả lại vé thì xử lý sao?

– Cách hạch toán công ty đại lý bán vé máy bay?

Hình thức bán vé máy bay chính là một loại hình cung cấp dịch vụ. Đối với loại hình cung cấp dịch vụ này do không có hàng hoá nên kế toán không được hạch toán nhập xuất kho hàng hoá. Doanh nghiệp có thể nhận dịch vụ rồi cấp lại dịch vụ trọn gói đó cho khách hàng của mình, hoặc cung cấp những gói dịch vụ có thêm những dịch vụ phụ trợ ( như dịch vụ cung cấp vé và thu tiền tận nơi, dịch vụ đưa đón…)

***Căn cứ:

– Thông tư số 39/2014/TT-BTC có hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ.

– Thông tư số 219/2-12/TT-BTC có hướng dẫn về thuế GTGT.

– Công văn số 9074/CT-TTHT của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

+++ Đại lý vé máy bay được chia làm 2 loại:

1. Trường hợp đại lý vé máy bay đặt vé và nhận được vé máy bay từ hãng hàng không

a) Khi đại lý bán không đúng giá: Trường hợp bán không đúng giá, đại lý phải kê khai hạch toán đầy đủ đầu ra, đầu vào. Phần hoa hồng được hưởng cũng phải xuất hóa đơn kê khai thuế GTGT.

– Khi nhận hoá đơn vé máy bay của hãng hàng không, kế toán định khoản như sau: Nợ TK 154: Bao gồm cả các phần lệ phí sân bay và các phí khác Nợ TK 1331: Thuế GTGT Có TK 111/112/331…

– Nếu đơn vị xuất hoá đơn vé máy bay cho khách hàng trong cùng tháng đó thì có thể hạch toán luôn hoá đơn đầu vào vào TK 632- Giá vốn hàng bán mà không cần theo dõi qua tài khoản 154

2. Khi đại lý vé máy bay bán vé cho khách hàng

+ Kế toán ghi nhận doanh thu theo giá bán cho khách hàng. Nợ TK 111, 112, 131…

3. Khi khách hàng trả lại vé

+ Với trường hợp khách hàng không đi nữa và trả lại vé thì kế toánh hạch toán như sau: Nợ TK 521

Có TK 711: phí hoàn vé.

Có TK 1111, 112, 131…

+ Đồng thời kế toán ghi giảm giá vốn: Nợ TK 111, 112, 331…. Nợ TK 811: phần phí hoàn vé bên hãng hàng không lấy Có TK 632 Có TK 33311

b) Khi đại lý bán đúng giá và hưởng hoa hồng

– Trường hợp này, đại lý theo dõi vé và cung cấp hóa đơn cho người mua, nhưng không kê khai đầu vào, đầu ra của tiền vé.

– Hàng kỳ căn cứ bảng kê doanh số bán ra và tỉ lệ hoa hồng được hưởng đẻ xuất hóa đơn doanh thu phần hoa hồng doanh nghiệp được hưởng

– Cuối kỳ căn cứ vào hoa hồng được hưởng, xuất hóa đơn hoa hồng cho bên giao hãng bay, và hạch toán doanh thu phần hoa hồng được hưởng.

1/Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định tại điều 5, khoản 7, mục đ về hoa hồng được hưởng như sau:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT……đ) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm.”

2/ Theo quy định trên, hoa hồng đại lý vé máy bay được chia làm 2 loại, và tính thuế GTGT như sau:

– Vé máy bay có thuế suất thuế GTGT là 10% ( Vé bay trong nước) thì hoa hồng đại lý vé máy bay cũng chịu thuế suất thuế GTGT là 10%

– Vé máy bay có thuế suất thuế GTGT là 0% ( Vé bay ngoài nước) thì hoa hồng đại lý vé máy bay không phải kê khai tính nộp thuế GTGT

3/ Đối trừ công nợ: Việc đối trừ công nợ, là việc của 2 bên, để tiện trong việc thanh toán, không làm thay đổi bản chất của đại lý bán đúng giá, hoặc bán không đúng giá, hay việc xác nhận doanh thu.

– Khi đại lý vé vào hệ thống xác nhận vé, đại lý đã xác nhận công nợ phải thanh toán với hãng bay

– Định kỳ, đại lý đối chiếu số vé đã xác nhận trong kỳ, đồng thời xác nhận hoa hồng được hưởng. Hoa hồng đươc hưởng là khoản doanh thu, tiền mà đại lý nhận được từ hãng bay.

– Để tiện cho việc thanh toán, theo dõi công nợ, định kỳ, hãng bay và đại lý sẽ có đối chiếu công nợ, từ đó đối trừ những khoản thanh toán lẫn cho nhau.

– Việc đối chiếu, đối trừ công nợ thường được thực hiện khi hai bên đã xác nhận doanh thu. Vì vậy, việc đối trừ công nợ chỉ thực hiện việc đối trừ thanh toán, không ảnh hưởng tới doanh thu, chi phí của từng bên

4/Chú ý: Việc bạn loại bỏ đầu vào, không ghi nhận doanh thu ( nếu bán không đúng giá), không ghi nhận doanh thu đại lý, xuất hoá đơn cho hoa hồng được hưởng (nếu bán đúng giá) có thể được quy vào hành vi trốn thuế, khi cơ quan thuế phát hiện. Nhất là hiện nay, cơ quan thuế đã có cơ sở dữ liệu kết nối của các doanh nghiệp, có thể xác định, đối chiếu hóa đơn đầu ra của doanh nghiệp này, với hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp khác Vì thế, bạn nên hạch toán đầy đủ doanh tu đầu ra, đồng thời ghi nhận đẩy đủ giá vốn đầu vào để tiện việc theo dõi công nợ và xác định nghĩa vụ thuế của công ty mình.

5/ Hạch toán ***Căn cứ:

– Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

– Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Đối với Thông tư 133/2016/TT-BTCáp dụng từ ngày 01/01/2017 và Thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015 doanh nghiệp không cần hạch toán mà chỉ cần theo dõi riêng khi nhận vé máy bay (như quy định cũ khi nhận vé máy doanh nghiệp sẽ hạch toán vào tài khoản ngoại bảng Nợ TK 003).

– Khi đại lý bán vé máy bay cho khách hàng, bên hãng hàng không sẽ xuất hoá đơn hoa hồng đại lý.

– Lúc này ghi nhận theo hoá đơn hoa hồng đại lý. Nếu hưởng hoa hồng đối với vé máy bay quốc tế thì thuế suất thuế GTGT của hoa hồng đại lý cũng là 0% (căn cứ theo điều 5, khoản 7, mục đ của Thông tư số 219/2016/TT-BTC).

++ Khi bán hàng nhận đại lý, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,… (tổng giá thanh toán nhận từ khách hàng) Có TK 331 – Phải trả cho người bán (giá giao bán đại lý + thuế). ( Lưu ý : Không ghi nhận doanh thu và thuế GTGT đối với hàng đại lý bán đúng giá)

++ Định kỳ, khi xác định doanh thu hoa hồng bán hàng đại lý được hưởng, ghi: Nợ TK 111,112,131,331 … Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 33311 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

– Khi trả tiền bán hàng đại lý cho bên hãng, ghi: Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (giá bán trừ (-) hoa hồng đại lý) Có các TK 111,112,131

– Thu tiền doanh số hóa hồng từ hãng, ghi: Nợ TK 131 – Phải thu (chên lệch: giá bán trừ (-) hoa hồng đại lý) Có các TK 111,112

+++ Đôi với bên mua

***Chi phí vé máy bay hợp lý cần chứng từ nào:

***Căn cứ: – Theo Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN – Theo điểm 8 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

– Theo Khoản 2.9 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC Quy định về khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác và Theo Thông tư số 78/2014/TT-BTCquy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN – Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

– Theo Công văn số 3997/TCT-DL ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Tổng cục thuế về điều kiện khấu trừ thuế GTGT, chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ khi mua vé máy bay qua Website thương mại điện tử

1. Nếu Doanh nghiệp trực tiếp mua vé máy bay qua website thương mại điện tử thì cần:+ Vé máy bay điện tử.

+Hóa đơn + Quyết định cử đi công tác + Thẻ lên máy bay (boarding pass) + Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. + Quy chế tài chính doanh nghiệp

Nếu không thu hồi được thẻ lên máy bay thì cần: Vé máy bay điện tử, giấy điều động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

+Vé máy bay điện tử +Giấy điều động đi công tác hay Quyết định cử đi công tác +Hóa đơn +Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. + Quy chế tài chính doanh nghiệp

2. Nếu Doanh nghiệp giao KHOÁN cho cá nhân tự mua vé máy bay, thanh toán bằng thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng mang tên cá nhân, sau đó về thanh toán lại với DN nếu doanh nghiệp có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh khoản chi phí này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gồm:

Hướng dẫn hạch toán vé máy bay đối với đại lý vé máy bay

– Trường hợp đại lý vé máy bay nhận vé từ hãng hàng không thì hạch toán thế nào?

– Khi khách hàng mua vé máy bay thì kế toán ghi nhận ra sao?

– Trường hợp khách hàng trả lại vé thì xử lý sao?

– Cách hạch toán công ty đại lý bán vé máy bay?

*Link: https://chudinhxinh.com/huong-dan-hach-toan-ve-may-bay-doi-voi-dai-ly-ve-may-bay.html http://ketoantiendat.com/ke-toan-nang-cao/huong-dan-hach-toan-ve-may-bay-doi-voi-dai-ly-ve-may-bay-949.html https://sites.google.com/site/ketoanchudinhxinh/home/-huong-dan-hach-toan-ve-may-bay-doi-voi-dai-ly-ve-may-bay

Câu Hỏi Tình Huống Về Cách Hạch Toán Kế Toán Bán Vé Máy Bay

Cho em hỏi về làm kế toán và thuế phòng vé máy bay có quy trình, chú ý điều gì về loại hình kinh doanh này (DN em là bán kh đúng giá có hưởng hoa hồng từ đại lí cấp 1, cũng ít thôi ạ, thường là bù trừ công nợ, nhưng đầu vào khá nhiều, nên em căn cứ công ty thanh toán CK công nợ mà em bỏ bớt đầu vào và không ghi nhận hoa hồng)

Hiện em đang làm như 1 doanh nghiệp thương mại buôn bán hàng hóa thông thường, các hành trình đi lại sẽ có các mã tương ứng, em in làm phiếu nhập kho và xuất kho.

Trung tâm gia sư kế toán trưởng xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

1. Đại lý vé máy bay là loại hình dịch vụ

Bán vé máy bay là một loại hình cung cấp dịch vụ. Dịch vụ thì không thể có xuất nhập kho. Bạn có thể nhận dịch vụ, và cung cấp những gói dịch vụ trọn gói, hoặc cung cấp những gói dịch vụ có thêm những dịch vụ phụ trợ ( như dịch vụ cung cấp vé và thu tiền tận nơi, dịch vụ đưa đón…)

2. Đại lý vé máy bay được chia làm 2 loại:

a. Đại lý bán đúng giá: Trường hợp này, đại lý theo dõi vé và cung cấp hóa đơn cho người mua, nhưng không kê khai đầu vào, đầu ra của tiền vé. Cuối kỳ căn cứ vào hoa hồng được hưởng, xuất hóa đơn hoa hồng cho bên giao hãng bay, và hạch toán doanh thu phần hoa hồng được hưởng.

Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định tại điều 5, khoản 7, mục đ về hoa hồng được hưởng như sau:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

đ) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm.”

Theo quy định trên, hoa hồng đại lý vé máy bay được chia làm 2 loại, và tính thuế GTGT như sau:

Vé máy bay có thuế suất thuế GTGT là 10% ( Vé bay trong nước) thì hoa hồng đại lý vé máy bay cũng chịu thuế suất thuế GTGT là 10%

Vé máy bay có thuế suất thuế GTGT là 0% ( Vé bay ngoài nước) thì hoa hồng đại lý vé máy bay không phải kê khai tính nộp thuế GTGT

b. Đại lý bán không đúng giá Trường hợp bán không đúng giá, đại lý phải kê khai hạch toán đầy đủ đầu ra, đầu vào. Phần hoa hồng được hưởng cũng phải xuất hóa đơn kê khai thuế GTGT.

Việc đối trừ công nợ, là việc của 2 bên, để tiện trong việc thanh toán, không làm thay đổi bản chất của đại lý bán đúng giá, hoặc bán không đúng giá, hay việc xác nhận doanh thu.

Khi đại lý vé vào hệ thống xác nhận vé, đại lý đã xác nhận công nợ phải thanh toán với hãng bay

Định kỳ, đại lý đối chiếu số vé đã xác nhận trong kỳ, đồng thời xác nhận hoa hồng được hưởng. Hoa hồng đươc hưởng là khoản doanh thu, tiền mà đại lý nhận được từ hãng bay.

Để tiện cho việc thanh toán, theo dõi công nợ, định kỳ, hãng bay và đại lý sẽ có đối chiếu công nợ, từ đó đối trừ những khoản thanh toán lẫn cho nhau.

Việc đối chiếu, đối trừ công nợ thường được thực hiện khi hai bên đã xác nhận doanh thu. Vì vậy, việc đối trừ công nợ chỉ thực hiện việc đối trừ thanh toán, không ảnh hưởng tới doanh thu, chi phí của từng bên

4. Việc bạn loại bỏ đầu vào, không ghi nhận doanh thu ( nếu bán không đúng giá), không ghi nhận doanh thu đại lý, xuất hoá đơn cho hoa hồng được hưởng (nếu bán đúng giá) có thể được quy vào hành vi trốn thuế, khi cơ quan thuế phát hiện.

Nhất là hiện nay, cơ quan thuế đã có cơ sở dữ liệu kết nối của các doanh nghiệp, có thể xác định, đối chiếu hóa đơn đầu ra của doanh nghiệp này, với hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp khác.

Vì thế, bạn nên hạch toán đầy đủ doanh tu đầu ra, đồng thời ghi nhận đẩy đủ giá vốn đầu vào để tiện việc theo dõi công nợ và xác định nghĩa vụ thuế của công ty mình.

* Cách hạch toán kế toán tại đại lý bán vé máy bay

Nợ TK 111,112

Có TK 111, 112, 331

Câu hỏi: Hỏi: Công ty tôi là đại lý bán vé máy bay. Lấy vé qua đại lý cấp 1 của Vietnam Airlines. Hàng tháng chúng tôi viết hoá đơn GTGT trả cho đại lý cấp 1 số tiền trên hoá đơn là hoa hồng được hưởng.

Chúng tôi cũng là đại lý chính thức cho các hãng hàng không quốc tế, giá vé bán ra không theo quy định của hãng thì chúng tôi có được phép viết hoá đơn GTGT cho khách hàng không và có được coi vé của các hãng hàng không làm hoá đơn đầu vào và hạch toán vào giá vốn được không?…

Theo thư hỏi của bạn đọc thì công ty của bạn là đại lý bán vé máy bay chỉ được hưởng hoa hồng. Do đó số tiền bán vé mà Bạn thu được của khách hàng không phải là doanh thu của các bạn, tương tự, hoá đơn xuất vé của các hãng hàng không chỉ là căn cứ để xác định hoa hồng các bạn được hưởng (doanh thu của bạn).

Các bạn chỉ có thể xuất hoá đơn GTGT cho đại lý khi trả tiền hoa hồng cho họ mà không thể xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng ghi theo giá vé của hãng nước ngoài vì các bạn là đại lý.

Các bạn lại càng không thể sử dụng hoá đơn xuất vé của hãng hàng không nước ngoài để hạch toán giá vốn được bởi vì hạch toán như vậy đồng nghĩa với việc các bạn là người kinh doanh vé chứ không phải là đại lý.

Trung tâm được biết thực tế là các khách hàng thường chỉ phải trả mức giá thấp hơn giá ghi trên vé nhưng thực tế đời thường cho thấy không thiếu gì khách hàng thường đưa ra yêu cầu là đại lý phải cấp hoá đơn GTGT để họ được thanh toán theo giá ghi trên vé.

Rất tiếc là trung tâm không thể có lời chỉ dẫn cho bạn để có thể chiều lòng được yêu cầu của vị khách nêu trên.

Tình huống: Đơn vị là đại lý bán vé máy bay chỉ được hưởng hoa hồng. Do đó số tiền bán vé mà đơn vị thu được của khách hàng không phải là doanh thu; tương tự, hoá đơn xuất vé của các hãng hàng không chỉ là căn cứ để xác định hoa hồng đơn vị được hưởng (khoản hoa hồng được hưởng chính là doanh thu của đơn vị), chứ không phải giá vốn.

Trình tự các bước hạch toán như sau:

Bước 1: Khi nhận đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng hạch toán Nợ 003 (từ năm 2015 không cần hạch toán bước này – áp dụng Thông tư 200)

Bước 2: Khi hàng hóa đã được bán phản ánh số tiền đại lý phải trả cho bên giao hàng

Nợ 111,112,131

Có 331 (Tổng giá thanh toán trên hóa đơn)

Đồng thời Có 003 (từ năm 2015 không cần hạch toán bút toán này- áp dụng Thông tư 200)

Bước 3: Xác định doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng

Nợ 331 (dùng 331 để tự động bù trừ công nợ)

Có 511 (phần hoa hồng chưa có thuế)

Nợ 331: phần tiền hàng bán đúng giá.

Theo TT 32/ 2007: “Cơ sở kinh doanh làm đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và cơ sở kinh doanh làm đại lý dịch vụ bưu điện, bảo hiểm, xổ số, bán vé máy bay thực hiện cung ứng dịch vụ theo đúng giá quy định của cơ sở giao đại lý hưởng hoa hồng thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng”

*Thuế và Kế toán phòng vé máy bay

Hướng Dẫn Xuất Hóa Đơn Vé Máy Bay Cho Đại Lý, Phòng…

1. Cơ sở pháp lý

– Thông tư 219/2013/TT-BTC.

– Như nhiều loại sản phẩm dịch vụ khác, để có thể xuất đúng hóa đơn vé máy bay, Doanh nghiệp cần xác định giá tính thuế và thuế suất của hàng hóa, dịch vụ mà Doanh nghiệp cung cấp.

– Tại Điểm đ Khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

” Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động Đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: Bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy; Đại lý vận tải quốc tế; Đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; Đại lý bán bảo hiểm “

– Tại Điểm d Khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

Doanh thu dịch vụ nhận bán Đại lý bán vé máy bay nội địa là không phải là doanh thu của Đại lý mà là khoản thu hộ cho Hãng hàng không và bên khác nên nó thuộc trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế.

– Tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thuế suất 0%:

” Vận tải quốc tế quy định tại khoản này bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng hóa theo chặng Quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nước ngoài, không phân biệt có phương tiện trực tiếp vận tải hay không có phương tiện. Trường hợp, hợp đồng vận tải Quốc tế bao gồm cả chặng vận tải nội địa thì vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội địa. “

– Tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định thuế suất 10%:

” Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.“

+ Trường hợp 1: Phòng vé máy bay là Đại lý cấp 1 của Hãng hàng không bán đúng giá hưởng hoa hồng.

++ Đại lý sử dụng hóa đơn của Đại lý lập và giao cho khách mua vé của VNA, trên hóa đơn thể hiện các nội dung sau:

(2) Các khoản thu hộ để trả Công ty khác ngoài VNA như: Phí phục vụ hành khách, phí soi chiếu an ninh và các khoản thu hộ khác. Khoản thu hộ này ghi trên hóa đơn là tiền thanh toán đã bao gồm tiền dịch vụ và tiền thuế GTGT thực hiện theo Công văn số 3270/TCT-DNL ngày 04/10/2013 của Tổng cục Thuế.

(3) Phí dịch vụ của Đại lý, tiền thuế GTGT theo quy định.

++ Trường hợp bán vé máy bay nội địa thì: Thuế suất thuế GTGT trên giá vé là 10% và Thuế suất thuế GTGT trên phí dịch vụ là 10% và giá tính thuế là phí dịch vụ của đại lý chưa bao gồm thuế GTGT.

++ Trường hợp bán vé máy bay quốc tế: Thuế suất thuế GTGT trên giá vé là 0% và Thuế suất thuế GTGT trên phí dịch vụ: Không ghi, gạch chéo, và không kê khai tính thuế đối với phí dịch vụ của Đại lý.

+ Trường hợp 2: Phòng vé máy bay không phải là Đại lý chính thức mua vé máy bay của các Hãng hàng không để bán lại cho khách hàng hưởng chênh lệch.

Nội dung trên hóa đơn được ghi như sau:

(1) Vé máy bay: Là tiền bán vé thu từ khách hàng chưa bao gồm thuế GTGT.

(2) Thuế suất thuế GTGT:

– Trường hợp bán vé máy bay nội địa thì: Thuế suất thuế GTGT là 10%, Giá tính thuế là toàn bộ tiền vé thu của khách hàng chưa bao gồm thuế GTGT.

– Trường hợp bán vé máy bay Quốc tế: Thuế suất thuế GTGT trên giá vé là 0%, Giá tính thuế là toàn bộ tiền vé thu của khách hàng chưa bao gồm thuế GTGT.

Hướng Dẫn Mở Đại Lý Vé Máy Bay Và Cần Bao Nhiêu Vốn?

Với sự phát triển nhanh chóng của ngành hàng không tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho mọi người. Mở đại lý bán vé máy bay giúp bạn tăng thu nhập và đáp ứng nhu cầu đi lại bằng máy bay của bạn bè, người quen, khách hàng và các đối tác. Để mở đại lý bán vé máy bay cần bao nhiêu tiền, Thủ tục như thế nào. CHúng tôi xin được hướng dẫn và tư vấn cách làm đại lý vé máy bay như sau:

Điều kiên để mở đại lý vé máy bay

Bạn là nhân viên văn phòng có nhiều thời gian rảnh?

Bạn có nhiều người quen có nhu cầu đi lại bằng máy bay?

Bạn có nhiều bạn bè trên mạng xã hội như Facebook, G+ …?

Bạn có sẵn mặt bằng đang kinh doanh sản phẩm dịch vụ khác muốn kèm luôn vé máy bay?

Hướng dẫn mở đại lý vé máy bay cần bao nhiêu nhiều vốn.

Bạn nên mở đại lý bán vé máy bay vì: Vé máy bay là mặt hàng không phải bỏ vốn nhiều, không sợ bị hư hỏng, ế ẩm, bán được thì có tiền, không bán được cũng chẳng sao

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng bạn chỉ cần cung cấp bản sao CMND và hộ khẩu có công chứng để làm hợp đồng với đại lý cấp 1 Toancau Airlines

Bạn vui lòng tải hợp đồng về, điền đầy đủ thông tin và gửi lại mail: chaupn@phongbanve.com

Cá nhân: Bản: chụp CMND, Sổ hộ khẩu.

Doanh Nghiệp: Bản chụp giấy đăng ký kinh doanh, Hóa đơn VAT bán ra gần nhất

Nếu còn gì thắc mắc vui lòng liên hệ

Bước 1: Làm cộng tác viên bán vé máy bay

Bước 2: Làm đại lý vé máy bay cấp 2

Bước 3: Đăng ký làm đại lý vé máy bay cấp 1, trực tiếp ký hợp đồng với hãng hàng không.

Chọn đại lý cấp 1 để mở đại lý vé máy bay cấp 2

Đại lý cấp 1 phải được các hãng hàng không chính thức bổ nhiệm

Nên chọn đại lý vé máy bay cấp 1 ở Sài Gòn (TP.HCM) Hoặc Hà Nội vì

Thường là đại lý lớn, doanh thu tốt nên có nhiều chính sách ưu đãi từ hãng hàng không.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có thể tư vấn và giải quyết nhiều tình huống.

Có người trực ngoài giờ hành chính và ngày lễ để giải quyết các vướng mắc từ hành khách.

Có số điện thoại tổng đài Online 24/24

Toàn cầu là đại lý vé máy bay cấp 1 được Vietnam Airlines chính thức bổ nhiệm và cho phép sử dụng Cổng Bán vé máy bay trực tuyến của Vietnam Airlines để đặt chỗ bán vé và mở đại lý vé máy bay cấp 2.

Điều kiện ban đầu để đăng ký làm đại lý vé máy bay của Vietnam Airlines:

Có kế hoạch kinh doanh khả thi.

Có giấy phép kinh doanh đăng ký tại Việt Nam

Có văn phòng giao dịch đảm bảo phục vụ khách hàng

Có đủ điều kiện hạ tầng tin học đảm bảo kết nối và bán vé trên hệ thống Đại lý vé máy bay của Vietnam Airlines.

Mở tài khoản Đại lý Bán vé trực tuyến với số tiền tối thiểu là 10 triệu đồng.

Hướng dẫn cách Mở đại lý vé máy bay của Jetstar

Lựa chọn loại giá bán: Giá không bao gồm hoa hồng (giá Net).

Dễ dàng và tiện lợi cho việc đặt chỗ cũng như các thao tác thay đổi đặt chỗ cho hành khách.

Dể dàng trong kiểm soát bán hàng vé lập báo cáo.

Sử dụng đa phương thức thanh toán và đơn giản.

Thường xuyên được cập nhật thông tin của Jetstar.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 0824 67 67 67 – chaupn@phongbanve.com

Bạn vui lòng tải hợp đồng về, điền đầy đủ thông tin và gửi lại mail: chaupn@phongbanve.com

Cá nhân: Bản: chụp CMND, Sổ hộ khẩu.

Doanh Nghiệp: Bản chụp giấy đăng ký kinh doanh, Hóa đơn VAT bán ra gần nhất

Nếu còn gì thắc mắc vui lòng liên hệ

Nguyễn Văn Hiền Công ty cổ phần ALLTOURS Mobile:0824 67 67 67 – Hotline: 1900 1812

Hướng dẫn đại lý vé máy bay bán vé Vietjet Air

Thủ tục mở đại lý vé máy bay

Điền đầy đủ thông tin và gửi lại vào Email: chaupn@phongbanve.com

Nếu có gì thắc mắc vui lòng gọi: 0824 67 67 67

Liên hệ làm đại lý vé máy bay

Công ty CP Alltours – Đại lý vé máy bay cấp 1 TOÀN CẦU, là đại lý vé máy bay chính thức được các hãng hàng không trong nước và quốc tế bổ nhiệm.

Trụ sở chính: 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, chúng tôi

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Hạch Toán Vé Máy Bay Đối Với Đại Lý Vé Máy Bay trên website Aaaestheticclinic.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!